Рекорди – Девојке до 15 и 17 година

РЕКОРДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

 

 

Девојчице до 15 година

44 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  34 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Избачај  42 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Тотал  76 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.

48 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  39 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Избачај  50 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Тотал  89 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.

53 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  35 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Ниш  03.06.2017.
Избачај  42 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Ниш  03.06.2017.
Тотал  77 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Ниш  03.06.2017.

58 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  36 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Избачај  45 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Тотал  81 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.

63 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  45 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  09.04.2017.
Избачај  55 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Инђија  20.11.2016.
Тотал  100 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  09.04.2017.

69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  45 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  10.12.2017.
Избачај  60 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  10.12.2017.
Тотал  105 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  10.12.2017.

75 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  52 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Избачај  67 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Београд  29.05.2016.
Тотал 117 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.

 

 

Девојке до 17 година

44 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  34 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Избачај  42 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Тотал  76 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.

 

48 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  52 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  12.11.2017.
Избачај  67 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  04.11.2017.
Тотал  117 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  04.11.2017.

 

53 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  41 Ана Кулић 2002. Легионари, Ниш  Београд 25.03.2018.
Избачај  51 Ана Кулић 2002. Легионари, Ниш  Београд 25.03.2018.
Тотал  92 Ана Кулић 2002. Легионари, Ниш  Београд 25.03.2018.

 

58 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  67 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Ниш 03.06.2017.
Избачај  82 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Ниш 03.06.2017.
Тотал  149 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Ниш 03.06.2017.

 

63 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  77 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Инђија  04.11.2017.
Избачај  88 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Инђија  04.11.2017.
Тотал 165 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Инђија  04.11.2017.

 

69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  75 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд  10.12.2017.
Избачај  90 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд  10.12.2017.
Тотал  165 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд  10.12.2017.

75 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  68 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.
Избачај  78 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.
Тотал  146 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.