Рекорди – Девојке до 15 и 17 година

РЕКОРДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

 

Девојчице до 15 година

44 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  34 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Избачај  42 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Тотал  76 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.

48 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  39 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Избачај  50 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Тотал  89 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.

53 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  32 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Избачај  40 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Тотал  72 Јована Топаловић 01.05.2003. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.

58 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  36 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Избачај  45 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Тотал  81 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.

63 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  41 Милица   Вулетић 29.11.2001. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Избачај  51 Исидора Богдановић 15.08.2003. 8. март, Ириг  Инђија  20.11.2016.
Тотал  91 Милица   Вулетић 29.11.2001. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.

69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  41 Милица   Вулетић 29.11.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Избачај  48 Милица   Вулетић 29.11.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Тотал  89 Милица   Вулетић 29.11.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.

+69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  52 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Београд  25.09.2016.
Избачај  67 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Београд  29.05.2016.
Тотал 117 Јелена     Јовнаш 02.02.2001. 8. март, Ириг  Beograd  25.09.2016.

 

Девојке до 17 година

44 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  34 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Избачај  42 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.
Тотал  76 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Инђија  23.04.2016.

 

48 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  39 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Избачај  50 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.
Тотал  89 Радмила Загорац  24.01.2001. 8. март, Ириг  Београд  20.11.2016.

 

53 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  40 Емина     Габрић  03.12.1975. Спартак, Суботица  Сомбор 09.05.1992.
Избачај  50 Емина     Габрић  03.12.1975. Спартак, Суботица  Сомбор 09.05.1992.
Тотал  90 Емина     Габрић  03.12.1975. Спартак, Суботица  Сомбор 09.05.1992.

 

58 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  59 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд 20.11.2000.
Избачај  67 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд 20.11.2000.
Тотал  126 Тамара Живковић  23.03.2000. Партизан, Београд  Београд 20.11.2000.

 

63 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  45 Дина Ћосић  12.08.1998. Бањица,           Београд  Бач  31.10.2015.
Избачај  57 Дина Ћосић  12.08.1998. Бањица,           Београд  Бач  31.10.2015.
Тотал 102 Дина Ћосић  12.08.1998. Бањица,           Београд  Бач  31.10.2015.

 

69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  50 Јована     Костић  05.02.1996. Црвена звезда, Београд  Бач 30.11.2013.
Избачај  61 Јована     Костић  05.02.1996. Црвена звезда, Београд  Бач 30.11.2013.
Тотал  111 Јована     Костић  05.02.1996. Црвена звезда, Београд  Бач 30.11.2013.

+69 кг

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  68 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.
Избачај  78 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.
Тотал  146 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица  Нови Бечеј  15.12.2007.