Рекорди – Дечаци до 15 и 17 година

РЕКОРДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

M U15

M U17

 

 

 

1m

2m