Рекорди – Сениорке

РЕКОРДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

 

 

48 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај 48 Тијана Стевановић  06.12.1993. Партизан, Београд  Лозница 09.08.2014.
Избачај 61 Тијана Стевановић  06.12.1993. Партизан, Београд Лозница 09.08.2014.
Тотал 109 Тијана Стевановић  06.12.1993. Партизан, Београд Лозница 09.08.2014.

 

53 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Да.ум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  52 Аница   Јовановић  26.11.1994. Банјица, Београд  Бач 06.12.2014.
Избачај  62 Аница   Јовановић  26.11.1994. Банјица, Београд  Бач 06.12.2014.
Тотал  114 Аница   Јовановић  26.11.1994. Банјица, Београд  Бач 06.12.2014.

 

58 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  71 Горица Канкараш 27.09.1980. Партизан, Београд  Аустрија  03.05.2008.
Избачај  84 Горица Канкараш 27.09.1980. Партизан, Београд  Сомбор  08.03.2008.
Тотал  154 Горица Канкараш 27.09.1980. Партизан, Београд  Сомбор  08.03.2008.

 

63 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  82 Силвана    Вукас 31.03.1985. Партизан, Београд  Сарајево 15.11.2008.
Избачај  104 Силвана    Вукас 31.03.1985. Спорт-Актив, Београд  Београд 11.09.2010.
Тотал  185 Силвана    Вукас 31.03.1985. Партизан, Београд  Сарајево 15.11.2008.

 

69 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  82 Силвана    Вукас 31.03.1985. Партизан, Београд  Сомбор  08.03.2009.
Избачај  106 Силвана    Вукас 31.03.1985. Партизан, Београд  Сомбор  08.03.2009.
Тотал  188 Силвана    Вукас 31.03.1985. Партизан, Београд  Сомбор  08.03.2009.

 

75 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  71 Силвана    Вукас 31.03.1985. Спорт-Актив, Београд Београд  23.03.2013.
Избачај  95 Силвана    Вукас 31.03.1985. Спорт-Актив, Београд Београд  23.03.2013.
Тотал  166 Силвана    Вукас 31.03.1985. Спорт-Актив, Београд Београд  23.03.2013.

 

+75 kg

Дисциплина Рекорд Име и презиме Датум рођења Клуб Место такмичења Датум такмичења
Трзај  73 Тимеа     Касиба 07.05.1990. Спартак, Суботица Инђија  25.04.2009.
Избачај  92 Ана        Перлић 31.01.1993. Партизан, Београд Београд  23.11.2014.
Тотал  162 Ана        Перлић 31.01.1993. Партизан, Београд Београд  23.11.2014.