Синклер 2013 – 2016

Синклер коефицијент за период 

01.01.2013. – 31.12.2016.

 

Синклер коефицијент се израчунава на основу статистичких показатеља заснованих на светским рекордима у различитим тежинским категоријама. Даје одговор на питање: Колики би требао да буде резултат спортисте који има  x  килограма уколико се такмичи у некој другој тежинској категорији, тј. како би могли да упоредимо резултате спортиста различитих телесних маса?

 

Синклер коефицијент за мушкарце у периоду од 2013 до 2016 године

Синклер коефицијент за жене у периоду од 2013 до 2016 године