Стручно оспособљавање 2018

Обавештавамо чланство Савеза да су високошколске установе расписале Конкурс за упис на програме стручног оспособљавања кадрова у спорту:

  • Спортски и национални спортски судија
  • Оперативни спортски менаџер
  • Спортски оперативни тренер

Подсећамо да Савез више није у могућности да самостално организује полагање судијског испита. Наставу из општих предмета реализују професори Факултета, а  ужестручне предмете, наш савез у сарадњи са Факултетом.

Информације о стручном оспособљавању:

  • Факултет за спорт и туризам

Радничка 30а, 21000 Нови Сад

Телефон: +381 21 530 231

Email: slobodan.krneta@tims.edu.rs

Web: www.tims.edu.rs

  • Факултет за спорт

Народних хероја 30/I, 11070 Нови Београд

Телефон: +381 11 404 40 50; +381 11 404 40 60

Email: info@fzs.edu.rs

Web: www.fzs.edu.rs

Подсећамо тренере да је према Правилнику о стручном раду у Савезу Србије за дизање тегова, потребно поднети молбу за обнављање дозволе за рад (исти ниво), или за стицање вишег нивоа.

Извод из Правилника:

Члан 13.

Важење издате дозволе за рад (лиценце) је 3 године од дана издавања дозволе за рад од стране Управног одбора ССДТ.

Члан 14.

Спортском стручњаку се може издати или обновити дозвола за рад уколико су испуњени следећи услови:

1. да има потребну стручну спрему или стручну оспособљеност,

2. да има спортско звање у складу са номенклатуром спортских звања и занимања,

3. да је члан организације која је члан Савеза Србије за дизање тегова,

4. да је здравствено способан,

5. да у протеклом периоду од 3 године има тренерску праксу од најмање 90 часова,

6. да има стручно или такмичарско искуство,

7. да се стручно усавршавао у протеклом периоду,

8. да има одређене спортске резултате у протеклом периоду као тренер,

9. да спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у тренутку издавања дозволе за рад,

10. да уплати предвиђену таксу за издавање дозволе за рад. Савез Србије за дизање тегова на основу увида у достављену документацију и након испуњења свих горе наведениух услова издаје тренерску дозволу за рад одговарајућег нивао.

Члан 18.

За обнављање дозволе за рад (исти ниво), или за стицање вишег нивоа, неопходно је да спортски стручњак (тренер) има минимално 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године. Тренер који не сакупи 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године од дана последње акредитације не може добити лиценцу до испуњења услова од 100 акредитованих бодова.

Акредитовани бодови се могу скупити по следећим основама и то:

1) Присуствовању стручних семинара у организацији ССДТ (40 бодова),

2) Презентација рада на стручним семинарима у организацији ССДТ (50),

3) Присуствовању стручно-научним семинарима у организацији: 1) Олимпијског комитета Србије (30), 2) Спортског савеза Србије (30), 3) Факултета за спорт (30), 4) Националних спортских струковних удружења из Србије (30), 5) Присуствовање тренерском семинару IWF (50), 6) и осталих стручних семинара на којима се презентује рад са тематиком дизање тегова (20),

4) Презентација рада из дизања тегова на стручним семинарима у организацији осталих субјеката (50).

5) Издавање стручно-научних радова из подручја дизања тегова објављених у домаћим стручним издањима (30),

6) Издавање стручно-научних радова из подручја дизања тегова објављених у иностраним стручним издањима (50),

7) Одржан јавни час (50),

8) Израда и одбрана дипломског рада из подручја дизање тегова (60),

9) Израда мастер рада и његова одбрана из подручја дизање тегова (80),

10) Израда докторске дисертације и његове одбрана из подручја дизање тегова (100),

11) Израда видео радова из подручја дизање тегова (50),

12) Издавање књиге из подручја дизање тегова (80).

У заградама је наведено колико је предвиђено бодова по сваком наведеном основу.

 

Пријава за стучно оспособљавање се врши на факултету, а за релиценцирање тренера код Николе Алиломова, Председника комисије.

 

Add Comment RegisterОставите коментар

Ваша email адреса неће бити видљива јавности. Неопходна поља су означена са *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>