Такмичарске категорије

Такмичења у дизању тегова се организују за мушкарце и жене. Такмичари су подељени у категорије, у зависности од узраста и телесне масе.

Утврђене су следеће старосне категорије за оба пола:

1. Млади: 13 – 17 година старости (У17)

2. Јуниори: 15 – 20 година старости (У20)

3. Сениори: 15 и више година старости

4. Ветерани, 35 и више година старости

ССДТ може организовати такмичења у старосним и тежинским категоријама за које Европска федерација за дизање тегова (Europe Weightlifting Federation – EWF) одржава такмичења (нпр. Такмичари 13 – 15 година старости (У15) и Такмичари 21 – 23 године старости (У23) и др.), по правилима које пропише за та такмичења.

Такмичења се организују у 8 тежинских категорија за мушкарце и жене:

Јуниорке (У20) и Сениорке: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг, +90 кг

Младе такмичарке (У17): 44 кг, 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, +75 кг

Јуниори (У20) и Сениори: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, +105 кг

Млади такмичари (У17): 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг

Сва такмичења се организују по наведеном редоследу тежинских категорија.

Распон телесне масе такмичара по тежинским категоријама:

kategorije

 

 

За учешће на Олимпијским играма и Олимпијским играма младих примењују се правила Међународног олимпијског комитета.