Документа

Решење АПР:

http://pretraga2.apr.gov.rs/PretrageSportskihUdruzenja/Home/Address/5622697

Решење о упису у матичну евиденцију организација у области спорта:

Resenje o upisu u maticnu evidenciju

Apr Statut SSDT 29122016

STATUT IWF 2017

Tehnicka pravila 2013

Program razvoja dizanja tegova

Статистика у области спорта - дизање тегова

 

Нормативни акти Савеза

 

Извештаји

 

Национално законодавство

 

Архива

Статут ССДТ:

Статут ССДТ

Poslovnik Skupstine SSDT 19022012

Poslovnik o radu UO SSDT 2013

 

Регистрациони правилник:

Registracioni pravilnik SSDT 30112014

OBRAZAC 3 ZAHTEV ZA PREREGISTRACIJU OSNOVNE ORGANIZACIJE

ОБРАЗАЦ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ ТАКМИЧАРА

ОБРАЗАЦ УПИСА ТРЕНЕРА У РЕГИСТАР

ЗАХТЕВ ЗА УПИС СУДИЈА У РЕГИСТАР

ЗАХТЕВ И ИСПИСНИЦА

ОБРАЗАЦ РЕГИСТРАЦИЈЕ ТАКМИЧАРА КОЈИ МЕЊА ОСНОВНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ

ОБРАЗАЦ РЕГИСТРАЦИЈЕ ТАКМИЧАРА

РЕГИСТРАЦИОНИ УПИТНИК ЗА ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Правилник о организацији и спровођењу такмичења:

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVODJENJU TAKMICENJA

KONKURS ZA TEHNICKU ORGANIZACIJU TAKMICENJA SSDT

IZVESTAJ DELEGATA TAKMICENJA

PRIJAVA ORGANIZACIJE MEDJUNARODNIH TAKMICENJA U RS

PRIJAVA ODLASKA NA MEDJUNARODNO TAKMICENJE

IZVESTAJ SA MEDJUNARODNOG TAKMICENJA

 

Правилник за судије:

PRAVILNIK ZA SUDIJE

 

Правилник о лиценцирању тренера:

PRAVILNIK O LICENCIRANJU TRENERA SSDT

 

Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима повреде антидопинг правила:

PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

 

Програм антидопинг деловања:

PROGRAM ANTIDOPING DELOVANJA

 

Правилник о медицинској заштити:

Правилник о медицинској заштити

 

Дисциплински правилник:

Дисциплински правилник

 

Антидопинг:

pravilnik-o-doping-kontroli

wada-2015-prohibited-list-en

pravilnik-o-lzds

pravilnik-o-odobravanju-tue

http://dizanje.rs/wp-content/uploads/2013/01/obavezujuce-uputstvo.jpg