Клубови

 

  Клик по називу клуба за АПР e-mail
1) „Црвена звезда“, Београд ssdt.czvezda.bg@gmail.com
2) „Ниш“, Ниш ssdt.nis.ni@gmail.com
3) „Јединство“, Нови Бечеј ssdt.jedinstvo.nb@gmail.com
4) „Јединство“, Стара Пазова ssdt.jedinstvo.sp@gmail.com
5) „Раднички“, Сомбор ssdt.radnicki.so@gmail.com
6) „Херкулес“, Бач ssdt.herkules.bac@gmail.com
7) „Железничар“, Инђија ssdt.zeleznicar.in@gmail.com
8) „Спартак“, Суботица ssdt.spartak.su@gmail.com
9) „Партизан“, Београд ssdt.partizan.bg@gmail.com
10) „Шварц“, Београд ssdt.kdt.svarc.bg@gmail.com
11) „Срем“, Сремска Митровица ssdt.srem.sm@gmail.com
12) „Бањица“, Београд ssdt.banjica.bg@gmail.com
13) „Спорт Актив“, Београд ssdt.sportaktiv.bg@gmail.com
14) „Камен“, Инђија ssdt.kamen.in@gmail.com
15) „Титан џим“, Београд ssdt.titangym.ze@gmail.com
16) „Младост“, Врање ssdt.mladost.vr@gmail.com
17) „Ф џим“, Београд ssdt.fgym.bg@gmail.com
18) „Ас Лозница“, Лозница ssdt.as.lo@gmail.com
19) „Лејди џим“, Лозница ssdt.lady.lo@gmail.com
20) „8. Март“, Ириг ssdt.osmimart.ir@gmail.com
21) „Наисус“, Ниш ssdt.naisus.ni@gmail.com
22) „Динамо“, Панчево ssdt.dinamodt.pa@gmail.com
23) „Легионари“, Ниш ssdt.legionari.ni@gmail.com
24) „Челичана 021“, Нови Сад ssdt.celicana021.ns@gmail.com