Контакт

 

 

Савез Србије за дизање тегова
Кнез Михаилова 7
11000 Београд, СрбијаТел/Факс.:      011 3035044Рачун:              205-000000002184334
ПИБ:                100043057
Матични број: 07064624
Serbian Weightlifting Federation
Knez Mihailova 7
Belgrade 11000, SerbiaTel/Fax.: (+38 1 11) 3035044

E-mail:

Председник савеза   SSDT.Office@Gmail.com
Генерални секретар савеза   Generalnisekretar.ssdt@Gmail.com 

Можете нас контактирати и путем ове e-mail форме: