Опрема

Такмичарски подијум и бина

Дизање тегова се обавља на подијуму за дизање тегова који је направљен  од чврстог материјала (најчешће дрвета) и може бити покривен неклизајућим материјалом.

Такмичарски подијум је квадратног облика, димензија 4м x 4м, висине 10цм.

Обавезан је празан простор од једног (1) метра који окружује подијум. Овај простор мора да буде раван и без икаквих препрека (укључујући и плоче).

На IWF такмичењима, такмичарски подијум се поставља на бину. Димензије бине су минимум 10м x 10м, а подијум је на висини од највише једног (1) метра, мерено од нивоа на коме су постављене седије и жири. Степенице стандарде величине воде на бину.

Подијум за тренинг и загревање је четвороугаоног облика димензија 3м x 2,5-3м.

Тегови

На такмичењима у дизању тегова која су у надлежности IWF, могу се користити само тегови које је IWF одобрио.

Гарнитура тегова се састоји од:

а)               шипке

б)               плоча („дискова“)

в)               прстенова („шрафова“)

Шипка

Шипка за мушкарце је тежине 20 кг, а за жене 15 кг. Шипке морају бити јасно обележене идентификационом бојом како би се олакшало њихово препознавање. Шипке за мушкарце морају бити обележене плавом, а за жене жутом бојом. Ове боје одговарају бојама плоча од 20 кг, односно 15 кг.

Плоче

Плоче морају имати следеће тежине и следеће боје:

30 кг      црна

25 кг      црвена

20 кг      плава

15 кг      жута

10 кг      зелена

5 кг        бела

2,5 кг     црвена

2 кг        плава

1,5 кг     жута

1 кг        зелена

0,5 кг     бела

Плоче од 10 кг и веће тежине морају бити покривене гумом, а лакше од 10 кг су од метала. Све плоче морају имати јасну ознаку тежине.

Тренажне плоче се производе у бојама такмичарских плоча, или у црној, а са ивицом у такмичарским бојама. Ове плоча имају ознаку „Траининг“ („тренажне“).

Прстенови („шрафови“)

Да би се осигурале плоче на шипци, свака шипка (за мушкарце и за жене) мора имати два прстена (“шрафа“) тежине по 2,5 кг сваки.

Напомена: прстенови су тако дизајнирани да омогућавају постављање додатног оптерећења и са спољне стране.

На шипку се стављају највеће и најтеже плоче са унутрашње стране, а мање по тежини редом ниже према спољашњој страни. Плоче морају бити учвршћене на шипку помоћу прстенова („шрафова“). Постављање плоча се обавља следећим редоследом:

Редослед плоча – Мушка шипка       Редослед плоча – Женска шипка