Спортска правила и правилници ССДТ

Усвајањем Статута ССДТ, Пословника о раду Скупштине и УО Савеза, Спортских правила и правилника ССДТ, извршено је усклађивање организације, рада и општих аката Савеза са одредбама Закона о спорту.

Sportska pravila SSDT 14022017

Takmicarski pravilnik SSDT 14022017

Registracioni pravilnik SSDT 14022017

Disciplinski pravilnik SSDT 1402017

Pravilnik o medicinskoj zastiti SSDT 14022017

Pravilnik o sprecavanju negativnih pojava u SSDT 14022017

Pravilnik o strucnjacima u sportu i sluzbenim licima u SSDT 14022017

Pravilnik o strucnom radu SSDT 14022017

Pravilnik o vodjenju knjige clanova SSDT 14022017

Statut-SSDT-29122016

Poslovnik-o-radu-Skupstine-SSDT-29122016

Poslovnik o radu UO SSDT_18012017

Молимо чланство да се упозна са Спортским правилима ССДТ и правилницима Савеза, с обзиром да се они примењују од ове такмичарске сезоне.

Позивамо чланове – клубове за дизање тегова да након добијања решења АПР о регистрацији промене података у Регистру удружења, друштава и савеза у области спорта, решење АПР доставе Генералном секретару ССДТ на мејл

ssdt.generalnisekretar@gmail.com

 

 

Add Comment RegisterОставите коментар

Ваша email адреса неће бити видљива јавности. Неопходна поља су означена са *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>