Трзај

tr1 tr2 tr3 tr4 tr5

 

tr6 tr7 tr8 tr9 tr10

Трзај – од почетног положаја до подрива

 

tr11 tr12 tr13 tr14

а)                                 б)                               в)                                 г)

 

tr15 tr16 tr17 tr18

Трзај – долазак у сед (а), сед (б), устајање (в), фиксирање тега (г).